O Kampanii

Lecz się odpowiedzialnie

Głównym celem kampanii „Świadome (samo)leczenie” jest zwiększenie świadomości dorosłych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na temat zagrożeń wynikających z bezrefleksyjnego i niekontrolowanego zażywania leków tzw. samoleczenia oraz używania leków dostępnych bez recepty w celach pozamedycznych.

Pomorze zachodnie Równość na fali